Novosedlo (3) dřevoryt - Široký rybník 1811 - foto 30 léta 2